Hiển thị một kết quả duy nhất

Nguồn, công suất

AMS1117-3.3V

1.400 

Nguồn, công suất

MIC29302WU-TR

18.500