Khóa học thiết kế mạch in với Altium Designer

2.000.000 

Sẽ được học từ việc lên ý tưởng, phân tích sơ đồ khối, tìm kiếm linh kiện, vẽ nguyên lý theo datasheet, vẽ thư viện theo chuẩn , sắp xếp linh kiện và layout thế nào cho hợp lý, đạt các yêu cầu sản xuất, hướng dẫn xuất file gia công và bomlist,…

Hết hàng