Anten GSM GPRS 900-1800Mhz 3DBi AGP-3DB-C

5.500 

Partnumber : anten GSM/GPRS 3dBi

Description: Anten GSM GPRS 900-1800Mhz 3DBi AGP-3DB-C

Cho phép đặt hàng trước