AHTLAB tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Mong quý khách thông cảm và cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19!!! Bỏ qua

Kit Wifi ESP32 4G SIM7600CE

1.450.000 

Partnumber : ALESP32SIM7600CE

Manufacturer: AHTLAB

Description: WIFI/BLE ESP32 4G SIM7600CE

Source code: https://github.com/aht-lab/ESP32_SIM7600/

Cho phép đặt hàng trước

0941732379