Kit Wifi ESP32-S3 4G A7600C-L1

1.200.000  1.075.000 

Partnumber : ALESP32S34GA7600CV3

Manufacturer: AHTLAB

Description: WIFI/BLE ESP32-S3 SIM 2G/3G/4G

còn 4 hàng (có thể đặt hàng trước)