AHTLAB tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Mong quý khách thông cảm và cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19!!! Bỏ qua

Board mạch thu phát wifi ESP8266 NodeMCU V1.0 CP2102

85.000 

Partnumber : ESP8266 Node MCU V1.0

Manufacturer: Amica

Description: NodemcuV1.0 LUA Wifi, GPIO, PWM, IIC, 1-Wire and ADC with CP2102 driver

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: Từ khóa: , , , ,
0941732379