Tag Archives: thiet ke

Nhiễu và chống nhiễu board mạch điện tử

Nhiễu và chống nhiễu board mạch điện tử Khái niệm về nhiễu board mạch Nhiễu (noise) trong thiết kế mạch điện tử là các loại tín hiệu tạp chất được sinh ra một cách ngẫu nhiên gây ảnh hưởng xấu tới  tín hiệu thông tin . Có hai loại nhiễu board mạch được chú ý […]