Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn! Bỏ qua

Kit Wifi ESP32 4G A7600C1

850.000 

Partnumber : ALESP32A7600C1

Manufacturer: AHTLAB

Description: WIFI/BLE ESP32 2G/4G A7600C1

Source code: https://github.com/aht-lab/ESP32_SIM7600/

Cho phép đặt hàng trước

0941732379